Nhà Bóng Cầu Trươt 1

Thương hiệu :

Liên hệ

 -KT: ĐK 2,6 x C2,6(m). Hình tròn có 1500 bóng, khung thép ống, sàn bằng tôn trải thảm, có mái che bằng dù 6 múi

- Cầu trượt bằng Composite, có thang leo và bảng ném bong rổ.