Nhà Bóng Cầu Truợt 2

Thương hiệu :

Liên hệ

-KT: ĐK 2,6 x C2,6(m). Hình tròn có 1500 bóng, khung thép ống, sàn bằng tôn trải thảm , có mái che bang tôn múi Austnam.

-Cầu trượt bằng Composite, có thang leo và bảng ném bong rổ