Nhún Con Lừa

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm
- Con giống và đế bằng composite.