THIẾT BỊ MẦM NON SX

Nhà 2 khối cầu trượt xoắn
Liên hệ

Bộ thể chất đa năng số 1
Liên hệ

Bộ liên hoàn cầu mây
Liên hệ

Nhà 1 khối cầu trượt kép
Liên hệ

Nhà 2 khối thể chất
Liên hệ

Nhún  Vịt Con
Liên hệ

- KT : (D65 x R40 x C65)cm - Con giống làm bằng Composite, đế bằng sắt sơn tĩnh điện.

Nhún Con Hổ

Liên hệ
Nhún Con Hổ
Liên hệ

- KT : (D65 x R40 x C65)cm - Con giống làm bằng Composite, đế bằng sắt sơn tĩnh điện

Nhún Con Nai

Liên hệ
Nhún Con Nai
Liên hệ

- KT : (D65 x R40 x C65)cm - Con giống làm bằng Composite, đế bằng sắt sơn tĩnh điện.  

Nhún Con Gấu Trúc
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite

Nhún Cá Heo

Liên hệ
Nhún Cá Heo
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite

Nhún Con Thiên Nga
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C70)cm - Con giống và đế bằng composite.  

Nhún Tam Mã

Liên hệ
Nhún Tam Mã
Liên hệ

 - KT : (D163 x R163 x C90)cm   - Làm bằng sắt và composite.

Nhún Con Ngựa
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite

Nhún Máy Bay

Liên hệ
Nhún Máy Bay
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite.

Nhún Con Cá Ngựa
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite.

Nhún Con Lừa
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite.

Bập Bênh 2 Chỗ Ghế Composite
Liên hệ

-KT : D120 x R50 x C60 cm - Khung bằng thép sơn tĩnh điện, ghế bằng composite

Bập Bênh Cá Heo Đôi
Liên hệ

- KT : D120 x R40 x C50 cm - Khung bằng thép sơn tĩnh điện, hai cá heo bằng composite.

Bập Bênh Thuyền
Liên hệ

- KT : D120 x R60 x C60 cm - Khung bằng thép sơn tĩnh điện, nan ghế bằng gỗ

Bập Bênh Đơn
Liên hệ

 - KT : D200 x R50 x C60 cm - Khung bằng thép sơn tĩnh điện, ghế bằng composite.

Bập Bênh Đoàn Đơn
Liên hệ

- KT : (D200 x R50 x C60)cm - Khung bằng thép sơn tĩnh điện. ghế ngồi bằng composite.

Bập Bênh Đôi
Liên hệ

-- KT : D200 x R80 x C60 cm - Khung bằng thép sơn tĩnh điện, ghế bằng composite

Bập Bênh Cá Vàng
Liên hệ

- KT : D130 x R50 x C110 cm - Hình cá vàng được làm bằng composite.

Bồn rửa

Liên hệ
Bồn rửa
Liên hệ