Nhún Tam Mã

Thương hiệu :

Liên hệ

 - KT : (D163 x R163 x C90)cm

  - Làm bằng sắt và composite.