Đu Quay 4 Cá Heo

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : Đường kính 160 cm
- Khung sắt, 4 cá Heo bằng composite, ô che bạt.