Đu Quay 4 Con Giống

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : Đường kính 165 cm
- Khung sắt, 4 con giống  bằng composite, ô che bạt.