Khu Liên Hoàn 2 Khối Thần Tiên

Thương hiệu :

Liên hệ

 -KT : (D650 x R300 x C300 )cm
- Mô phỏng hình lâu đài. Khung bằng thép, mái cầu trượt xoắn và cầu trượt thẳng băng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.