Khu Lien Hoàn 3 Khối Cầu Trượt

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : D450x R550x C300 cm

- Khung làm bằng thép. Mái, cầu trượt, phù điêu làm bằng vật liệu Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng