Khu Liên Hoàn Xích Đu Cầu Trượt

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : (D400 x R450 x C250 )cm
- Khung bằng thép ống. Có ba cụm chơi gồm: hệ thống thang leo, xích đu và cầu trượt bằng chất liệu Composite  siêu bền. Màu sắc đẹp!