Tất cả sản phẩm

Trường Mầm Non Sơn Ca - Năm 2017
Liên hệ

Trường Mầm Non Sơn Ca - Năm 2017
Liên hệ

Trường Mầm Non Hoa Sen - Năm 2015
Liên hệ

Trường Mầm Non Hoa Mai - Năm 2012
Liên hệ

Bập bênh đôi
Liên hệ

- KT : D200 x R80 x C60 cm     - Khung bằng thép sơn tĩnh điện, ghế bằng composite.

Bập bênh đơn
Liên hệ

- KT : D200 x R50 x C60 cm     - Khung bằng thép sơn tĩnh điện, ghế bằng composite.

Bập bênh thuyền
Liên hệ

- KT : D120 x R60 x C60 cm     - Khung bằng thép sơn tĩnh điện, nan ghế bằng gỗ.

Bập bênh cá heo đôi
Liên hệ

- KT : D120 x R40 x C50 cm     - Khung bằng thép sơn tĩnh điện, hai cá heo bằng composite.

Bập bênh 2 chỗ ghế Composite
Liên hệ

- KT : D120 x R50 x C60 cm     - Khung bằng thép sơn tĩnh điện, ghế bằng composite

Nhún con lừa
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite.

Nhún con cá ngựa
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite.

Nhún hình máy bay
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite.

Nhún con ngựa
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite.

Bập bênh đòn 4 chỗ Composite
Liên hệ

- KT : (D200 x R50 x C60)cm - Khung bằng thép sơn tĩnh điện. ghế ngồi bằng composite.

Nhún lò xo tam mã
Liên hệ

- KT : (D163 x R163 x C90)cm     - Làm bằng sắt và composite.

Nhún lò xo con thiên nga
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C70)cm - Con giống và đế bằng composite.

Nhún lò xo con cá heo
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite.

Nhún lò xo con voi
Liên hệ

- KT : (D60 x R50 x C65)cm - Con giống và đế bằng composite.