Phản nằm

Giường lưới
Liên hệ

- KT: D1,2 x R0,6 x 0,1m - Được làm bằng vải lưới sọc không thấm nước   - Khung sắt sơn màu tĩnh điện – Chân đế nhựa

Giường bạt
Liên hệ

 - KT: D1,2 x R0,55-0,6m - Được làm bằng vải lưới sọc không thấm nước  - Khung sắt sơn màu tĩnh điện – Chân đế nhựa

Phản nằm cho trẻ
Liên hệ

- KT:120x80cm  - Làm bằng gỗ thông ghép thanh, phủ bóng

Phản nằm

Liên hệ
Phản nằm
Liên hệ