Đồ chơi sản xuất

Cầu trượt tàu hỏa
Liên hệ

- KT: (D410 x R240 x C200)cm - Mái bằng Inox, có 2 thang lên: thàng thẳng và thang bò. - Khung, tay vịn cầu thang bằng thép. - Mô hình bánh xe, cửa đón khách, vách ngăn...

Máy bay trực thăng 2 cầu trượt
Liên hệ

- KT: (D400 x R300 x C220)cm - Thân và máng trượt bằng composite - Cầu thang và chân đế bằng sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc đẹp, tươi sáng

Bộ liên hoàn cầu trượt 5 khối
Liên hệ

- KT: (D370 x R710 x C300)cm - Thân và máng trượt bằng composite - Cầu thang và chân đế bằng sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Bộ liên hoàn cầu trượt 4 khối
Liên hệ

- KT: (D510 x R440 x C270)cm - Thân và máng trượt bằng composite - Cầu thang và chân đế bằng sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Thang leo cầu trượt con thỏ
Liên hệ

- KT: (D250 x R55 x C130)cm - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện. - Máng trượt được làm bằng composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Bộ lâu đài cổ tích
Liên hệ

- KT: (D380 x R360 x C560)cm - Thân và máng trượt bằng composite. - Cầu thang và chân đế bằng sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Nhà tròi 1 cầu trượt
Liên hệ

- KT: (D300 x R120 x C280)cm - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện. - Máng trượt được làm bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Nhà tròi 2 cầu trượt
Liên hệ

- KT: (D360 x R300 x C280)cm - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện. - Máng trượt được làm bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Nhà tròi cầu trượt xoắn
Liên hệ

- KT: (D380 x R200 x C300)cm - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện. - Máng trượt được làm bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Bộ liên hoàn 2 khối
Liên hệ

- KT: (D500 x R350 x C280)cm - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện. - Máng trượt được là bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Nhà tròi cầu trượt 2 khối
Liên hệ

- KT: (D400 x R350 x C280)cm - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện. - Máng trượt được là bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Nhà tròi mái vòm cầu trượt đôi
Liên hệ

- KT: (D360 x R300 x C300)cm - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện. - Máng trượt được làm bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Khu vui chơi liên hoàn cầu trượt 4 khối
Liên hệ

- KT: (D700 x R600 x C3.50)cm - Gồm 4 khối nhà liên kết thành hình vuông. Với nhiều chức năng chơi dành cho nhiều lứa tuổi. Khung bằng thép ống chịu lực, sàn tôn chống...

Khu liên hoàn cầu trượt 3 khối
Liên hệ

- KT: (D600 x R300 x C3.50)cm - Khung bằng thép sơn tĩnh điện. Mái vòm, cầu trượt bằng vật liệu Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Khu liên hoàn cầu trượt 5 khối
Liên hệ

- KT: (D900 x R750 x C3.50)cm - Gồm 5 khối nhà liên kết thành hình vuông. Với nhiều chức năng chơi dành cho nhiều lứa tuổi. Khung bằng thép ống chịu lực, sàn tôn chống...

Khu liên hoàn xích đu cầu trượt
Liên hệ

- KT: (D400 x R450 x C250)cm - Khung bằng thép ống. Có ba cụm chơi gồm: hệ thống thang leo, xích đu và cầu trượt bằng chất liệu Composite siêu bền. Màu sắc đẹp!

Bộ vận động liên hoàn 2 khối 2 cầu trượt
Liên hệ

- KT: (D360 x R300 x C300)cm - Làm bằng Khung ống thép. Mái, sàn, bậc thang và 2 cầu trượt bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Bộ vận động liên hoàn 3 khối cầu trượt xoắn
Liên hệ

- KT: D450 x R550 x C300 cm - Khung làm bằng thép. Mái, cầu trượt, phù điêu là bằng vật liệu Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Bộ liên hoàn 4 khối khu vui chơi của bé
Liên hệ

- KT: (D x R x C)cm - Khung làm bằng thép ống. Các khối nhà, thang leo và cầu trượt làm bằng nhựa Composite siêu bền. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Nhà chòi cầu trượt mái đồng hồ
Liên hệ

- KT: D165 x R120 x C180 cm - Khung và thang leo là bằng thép ống. Mái và cầu trượt làm bằng vật liệu Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Nhà chòi thang leo cầu trượt xoắn.
Liên hệ

- KT: (D350 x R190 x C250)cm - Làm bằng Khung ống thép. Mái, sàn, bậc thang và 2 cầu trượt bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Bộ liên hoàn xích đu cầu trượt
Liên hệ

- KT: (D x R x C)cm - Khung bằng thép ống. Ghế và cầu trượt làm bằng nhựa Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Bộ liên hoàn 2 khối thần tiên
Liên hệ

- KT: (D650 x R300 x C300)cm - Mô phỏng hình lâu đài. Khung bằng thép, mái cầu trượt xoắn và cầu trượt thẳng bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi đẹp.

Bộ liên hoàn 2 khối nhà chòi thỏ trắng
Liên hệ

- KT: (D340 x R220 x C240)cm - Khung làm bằng thép ống. Nhà chòi, thang leo và cầu trượt làm bằng chất liệu nhựa Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.