Tủ - giá - kệ 1

Bộ giá, quầy bán hàng
Liên hệ

- KT : Quầy:(D70 x R50 x C50)cm      Giá : (D60 x C100 x S25)cm - Được làm bằng gỗ thông ghép thanh, phủ bóng PU. Màu sắc đẹp, tươi sáng

Quầy bán hàng hình L
Liên hệ

- KT : (D120 x R70 x C66)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá góc nghệ thuật
Liên hệ

- KT : D180 x C90 x S25)cm - Được làm bằng gỗ thông - Sơn vẽ trang trí các màu, phủ bóng PU. Màu sắc đẹp, tươi sáng. - Có bánh xe di chuyển

Tủ để tư trang 12 ô
Liên hệ

KT: Dài: 1800mm, Cao: 900mm, Sâu: 300mm. Kích thước một ô: Dài: 300mm, Cao: 300mm, Sâu: 300mm. Được sản xuất bằng gỗ thông ghép thanh 

Tủ để tư trang 16 ô
Liên hệ

KT: Dài: 1800mm, Cao: 1200mm, Sâu: 300mm. Kích thước một ô: Dài: 300mm, Cao: 300mm, Sâu: 300mm. Được sản xuất bằng gỗ thông ghép thanh 

Tủ tư trang 15 ô 2 tầng để giày, dép
Liên hệ

- KT 1 ô: D30xR30xS35cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng

Tủ tư trang 15 ô 2 tầng để giày, dép
Liên hệ

- KT 1 ô: D30xR30xS35cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Sơn màu cách điệu. Màu sắc đẹp, tươi sáng

Kệ để đồ
Liên hệ

- KT : (D160 x C40 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá đồ chơi 4 tầng
Liên hệ

- KT : (D120 x C120 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Kệ 3 tầng 9 khoang
Liên hệ

- KT : (D100 x C100 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông ghép thanh, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá kệ 5 tầng
Liên hệ

- KT : (D120 x C100 x S29)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá kệ 3 tầng 9 khoang có 3 ngăn kéo
Liên hệ

- KT : (D100 x C75 x S29)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá siêu thị 2 mái
Liên hệ

- KT : (D240x C140x S29)cm - Được làm bằng gỗ thông ghép thanh, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá để đồ chơi
Liên hệ

- KT : (D70 x C80 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá đồ chơi 3 tầng 10 ô
Liên hệ

- KT : (D120 x C90 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá đồ chơi 3 tầng
Liên hệ

 - KT : (D120 x C90 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá đồ chơi 2 tầng 5 ô
Liên hệ

- KT : (D120 x C60 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá kệ 3 tầng 9 ô, 3 ngăn kéo
Liên hệ

- KT : (D120 x C90 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá đồ chơi cầu vồng
Liên hệ

- KT : (D100 x C120 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá đồ chơi cầu vồng
Liên hệ

- KT : (D100 x C120 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá đồ chơi 7 ô
Liên hệ

- KT : (D120 x C90 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá đồ chơi 5 ô
Liên hệ

- KT : (D120 x C90 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Giá đồ chơi 9 ô
Liên hệ

- KT : (D120 x C90 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển

Kệ đồ chơi 5 khối
Liên hệ

- KT : (D240 x C120 x S30)cm - Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng - Có bánh xe di chuyển