Tất cả sản phẩm

Bộ liên hoàn cầu trượt xích đu
Liên hệ

Kích thước: Dài: 6m, Rộng: 3.7m, Cao: 3.3m.   Kích thước Sàn nhà chòi: 1.1mx1.1m dầy 1.8mm. Cầu thang làm bằng tôn dày 1,8mm sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Cột làm bằng ống thép #110 dày 1,8mm, lancan, vách...

Bộ cầu trượt xích đu
Liên hệ

Kích thước: Dài 4,80m, Rộng 3.0m, Cao 3.3m. Kích thước Sàn nhà chòi  : 1.1mx1.1m dầy 1.8mm. Cầu thang làm bằng tôn dày 1,8ly sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Cột làm bằng ống thép #110 dày 1,8mm, lancan,...

Bộ đồ chơi một cầu trượt đôi một ống trượt
Liên hệ

Kích thước: Dài: 4m,Rộng: 3.8m, Cao: 3.3m. Sàn nhà chòi kích thước : 1.1mx1.1m dầy 1.8mm. Cầu thang làm bằng tôn dày 1,8ly sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Cột làm bằng ống thép #110 dày 1,8mm, lancan, vách...

Bộ đồ chơi máng ống trượt xích đu
Liên hệ

Kích thước: Dài: 6.50m, Rộng: 5.6m, Cao: 3.3m. Sàn nhà chòi : KT 1.1mx1.1m dầy 1.8mm. Cầu thang làm bằng tôn dày 1,8mm sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Cột làm bằng ống thép #110 dày 1,8mm, lancan, vách...

Bộ cầu trượt một máng đơn một máng đôi
Liên hệ

Kích thước: Dài: 3.90m, Rộng: 2.90m, Cao: 3.3m, Kích thước Sàn nhà chòi : 1.1mx1.1m dầy 1.8mm. Cầu thang làm bằng tôn dày 1,8mm sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Cột làm bằng ống thép #110 dày 1,8mm, lancan,...

Bộ đồ chơi một máng đơn một máng đôi
Liên hệ

Kích thước: Dài 5.20m, Rộng 3.30m, Cao 3.3m Kích thước Sàn nhà chòi : 1.1mx1.1m. Cầu thang làm bằng tôn dày 1,8mm sơn sần tĩnh điện ngoài trời Cột làm bằng ống thép #110 dày 1,8mm, lancan, vách sắt, tay...

Bộ đồ chơi một máng đơn,một ống trượt
Liên hệ

Kích thước: Dài 5.20m, Rộng 4.30m, Cao 3.3m. Kích thước Sàn nhà chòi  : 1.1mx1.1m dầy 1.8mm. cầu thang làm bằng tôn dày 1,8mm sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Cột làm bằng ống thép #110 dày 1,8mm,...

Cầu trượt xích đu
Liên hệ

Kích thước: Dài: 3,80m, Rộng: 2.8m, Cao: 3.3m. Kích thước Sàn nhà chòi :  1.1mx1.1m dầy 1.8mm Cầu thang làm bằng tôn dày 1,8mm sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Cột làm bằng ống thép #110 dày 1,8mm, lancan,...

Cầu trượt và cầu trượt ống
Liên hệ

Kích thước: Dài: 5.90m, Rộng: 3m, Cao: 3.3m. Kích thước Sàn nhà chòi : 1.1mx1.1m dầy 1.8mm. Cầu thang làm bằng tôn dày 1,8mm sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Cột làm bằng ống thép #110 dày 1,8mm, lancan,...

Cầu trượt máng đôi
Liên hệ

Kích thước: Dài: 3.90m, Rộng: 1.2m, Cao: 3.3m. Kích thước Sàn nhà chòi 1.1mx1.1m dầy 1.8mm. Cầu thang làm bằng tôn dày 1,8mm sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Cột làm bằng ống thép #110 dày 1,8mm, lancan, vách...