Mâm quay - đu quay

Đu Quay Quả Cầu Lớn
Liên hệ

- KT : Đường kính 170 cm - Làm bằng sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc đẹp, tươi sang.

Đua Quay Quả Lê
Liên hệ

- KT : Đường kính 170 cm - Làm bằng sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc đẹp, tươi sáng.  

Đu Quay 4 Chỗ Ghế Gấu
Liên hệ

- KT : Đường kính 165 cm - Khung sắt, ghế gấu bằng composite, ô che bạt.  

Đu Quay 4 Con Giống
Liên hệ

- KT : Đường kính 165 cm - Khung sắt, 4 con giống  bằng composite, ô che bạt.  

Mâm Quay 4 Con Giống Composite
Liên hệ

- KT : Đường kính 180 cm - Khung sắt, con giống bằng composite, mâm quay bằng Inox, ô che bạt.  

Mâm Quay 9 Con Giống Composite
Liên hệ

- KT : Đường kính 200 cm - Khung sắt, con giống bằng composite, mâm quay bằng Inox, ô che bạt.  

Đu Quay Đạp Chân 12 Chỗ
Liên hệ

- KT : Đường kính 180 cm - Khung sắt, ghế ngồi 12 chỗ hình con giống bằng composite - Ô che bạt, chuyển động bằng bàn đạp.  

Đu Quay 4 Máy Bay
Liên hệ

- KT : Đường kính 180 cm - Khung sắt, máy bay bằng composite, ô che bạt.  

Mâm Quay 6 Con Giống
Liên hệ

- KT : Đường kính 200 cm -Toàn bộ khung sắt -Con giống bằng composite, mâm quay bằng Inox, ô che bạt.

Đu Quay 4 Cá Heo
Liên hệ

- KT : Đường kính 160 cm - Khung sắt, 4 cá Heo bằng composite, ô che bạt.

Mâm Quay 8 Con Giống
Liên hệ

- KT : Đường kính 200 cm - 8 con giống làm bằng Composite. Mâm bằng inox, mô phỏng hình bông hoa hoặc hình tròn, có dù che.  

Mâm Quay 10 Con Giống
Liên hệ

- KT : Đường kính 250 cm - Gồm 10 con giống bằng Composite. Mâm bằng inox, mô phỏng hình bông hoa hoặc hình tròn, có dù che, vòng bảo hiểm bao quanh, tay lái tự...

Mâm Quay 6 Con Ngựa
Liên hệ

- KT : Đường kính 200 cm - Gồm 06 con ngựa bằng Composite. Mâm bằng inox mô phỏng hình bông hoa hoặc hình tròn, có dù che, vòng bảo hiểm bao quanh, tay lái tự...

Xích Đu Cầu Trượt  Đôi
Liên hệ

- KT : (D550 x R230 x C180)cm - Làm bằng sắt sơn tĩnh điện và máng bằng Composite

Xích Đu Ghế Gấu
Liên hệ

- KT : (D150 x R120 x C165)cm - Làm bằng sắt sơn tĩnh điện và máng bằng Composite.    

Xích Đu Thang Leo Và Cầu Trượt
Liên hệ

- KT : (D320 x R200 x C200)cm - Làm bằng sắt sơn tĩnh điện và máng bằng Composite.  

Xích Đu 3 Con Giống
Liên hệ

- KT : (D230 x R110 x C165)cm - Làm bằng sắt sơn tĩnh điện và Con giống bằng Composite.    

Xích Đu Thuyền Rồng
Liên hệ

- KT : (D320 x R150 x C200)cm - Làm bằng sắt sơn tĩnh điện và Composite.  

Xích Đu Quả Cầu
Liên hệ

- KT : (D170 x R150 x C170)cm - Khung bằng thép ống, nan ghế bằng gỗ.  

Xích Đu 4 Chỗ Ghế Sắt
Liên hệ

- KT : (D150 x R120 x C165)cm - Làm bằng sắt sơn tĩnh điện.  

Đu Treo Sàn Lắc 12 Chỗ
Liên hệ

- KT : (D350 x R115 x C170)cm - Làm bằng sắt sơn tĩnh điện.