Bộ liên hoàn 2 khối thần tiên

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT: (D650 x R300 x C300)cm

- Mô phỏng hình lâu đài. Khung bằng thép, mái cầu trượt xoắn và cầu trượt thẳng bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi đẹp.