Bộ vận động liên hoàn 3 khối cầu trượt xoắn

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT: D450 x R550 x C300 cm

- Khung làm bằng thép. Mái, cầu trượt, phù điêu là bằng vật liệu Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.