Bộ vận động liên hoàn 2 khối 2 cầu trượt

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT: (D360 x R300 x C300)cm

- Làm bằng Khung ống thép. Mái, sàn, bậc thang và 2 cầu trượt bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.