Nhà liên hoàn - cầu trượt

Cầu Trượt Tàu Hỏa
Liên hệ

Máy Bay Trực Thăng
Liên hệ

Bộ Liên Hoàn Cầu Trượt 5 Khối
Liên hệ

KT : (D900 x R750 x C3.50 )cm - Gồm 5 khối nhà liên kết thành hình vuông. Với nhiều chức năng chơi dành cho nhiều lứa tuổi. Khung bằng thép ống chịu lực, sàn tôn...

Bộ Liên Hoàn Cầu Trượt 4 Khối
Liên hệ

- KT : (D700 x R600 x C3.50 )cm - Gồm 4 khối nhà liên kết thành hình vuông. Với nhiều chức năng chơi dành cho nhiều lứa tuổi. Khung bằng thép ống chịu lực, sàn...

Thang Leo Cầu Trượt Thỏ
Liên hệ

- KT : (D250 x R55 x C130)cm - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện        - Máng trượt được làm bằng Composite . Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Bộ Lâu Đài Cổ Tích
Liên hệ

-KT : (D380 x R360 x C560)cm   - Thân và máng trượt bằng composite - Cầu thang và chân đế bằng sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc đẹp, tươi sáng

Nhà Chòi Cầu Trượt 1
Liên hệ

-KT :(D380xR360xC560) -Thân và máng trượt bằng composite -Cầu thang và chân đế bằng sắt sơn tĩnh điện.Màu sắc đẹp,tươi sáng    

Nhà Chòi Cầu Trượt 2
Liên hệ

 -KT : D165x R120 x C180 cm - Khung và thang leo làm bằng thép ống. Mái và cầu trượt làm bằng  vật liệu Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.    

Nhà Chòi Cầu Trượt Xoắn
Liên hệ

- KT : (D350 x R190x C250x)cm - Làm bằng Khung ống  thép. Mái, sàn, bậc thang và 2 cầu trượt bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.  

Bộ Liên Hoàn 2 Khối
Liên hệ

 - KT : (D500 x R350 x C280)cm  - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện  - Máng trượt được làm bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng

Nhà Chòi Cầu Trượt 2 Khối
Liên hệ

- KT : (D400 x R350 x C280)cm - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện - Máng trượt được làm bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Nhà Chòi Mái Vòm Cầu Trượt Đôi
Liên hệ

- KT : (D360 x R300 x C300)cm - Toàn bộ khung được làm bằng sắt sơn tĩnh điện - Máng trượt được làm bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Khu Liên Hoàn Cầu Trượt 4 Khối
Liên hệ

- KT : (D700 x R600 x C3.50 )cm - Gồm 4 khối nhà liên kết thành hình vuông. Với nhiều chức năng chơi dành cho nhiều lứa tuổi. Khung bằng thép ống chịu lực, sàn...

Khu Liên Hoàn Cầu Trượt 3 Khối
Liên hệ

- KT : (D600 x R300 x C3.50 )cm - Khung bằng thép sơn tĩnh điện. Mái, vòm, cầu trượt bằng vật liệu Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng

Khu Liên Hoàn Cầu Trượt 5 Khối
Liên hệ

- KT : (D900 x R750 x C3.50 )cm - Gồm 5 khối nhà liên kết thành hình vuông. Với nhiều chức năng chơi dành cho nhiều lứa tuổi. Khung bằng thép ống chịu lực, sàn...

Khu Liên Hoàn Xích Đu Cầu Trượt
Liên hệ

- KT : (D400 x R450 x C250 )cm - Khung bằng thép ống. Có ba cụm chơi gồm: hệ thống thang leo, xích đu và cầu trượt bằng chất liệu Composite  siêu bền. Màu sắc...

Khu Liên Hoàn 2 Khối Cầu Trượt
Liên hệ

- KT : (D360 x R300 x C300 )cm - Làm bằng Khung ống  thép. Mái, sàn, bậc thang và 2 cầu trượt bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng

Khu Lien Hoàn 3 Khối Cầu Trượt
Liên hệ

- KT : D450x R550x C300 cm - Khung làm bằng thép. Mái, cầu trượt, phù điêu làm bằng vật liệu Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng

Khu Liên Hoàn 4 Khối Ngôi Nhà Của Bé
Liên hệ

- KT : (D x R x C )cm - Khung làm bằng thép  ông. Các khối nhà, thang leo và cầu trượt làm bằng nhựa Composite siê bền. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Nhà Chòi Cầu Trượt Mái Đồng Hồ
Liên hệ

  -KT :(D165xR120xC180)  - Khung và thang leo làm bằng thép ống. Mái và cầu trượt làm bằng  vật liệu Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.    

Nhà Chòi Thang Leo Cầu Trượt Xoắn
Liên hệ

- KT : (D350 x R190x C250x)cm - Làm bằng Khung ống  thép. Mái, sàn, bậc thang và 2 cầu trượt bằng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng

Khu Liên Hoàn Xích Đu Cầu Trượt
Liên hệ

- Khung bằng thép ống. Ghế và cầu trượt làm bằng nhựa composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Khu Liên Hoàn 2 Khối Thần Tiên
Liên hệ

 -KT : (D650 x R300 x C300 )cm - Mô phỏng hình lâu đài. Khung bằng thép, mái cầu trượt xoắn và cầu trượt thẳng băng Composite. Màu sắc đẹp, tươi sáng.

Khu Liên Hoàn 2 Khối Nhà Chòi Thỏ Trắng
Liên hệ

- KT : (D340 x R220 x C240 )cm - Khung làm bằng thép ống. Nhà chòi, thang leo và cầu trượt làm bằng chất liệu nhựa Composite  siêu bền. Màu sắc đẹp, tươi sáng.