Kệ đồ chơi ô tô

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : (D360 x C120 x S30)cm
- Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng
- Có bánh xe di chuyển