Tủ để tư trang 12 ô

Thương hiệu :

Liên hệ

KT: Dài: 1800mm, Cao: 900mm, Sâu: 300mm.
Kích thước một ô: Dài: 300mm, Cao: 300mm, Sâu: 300mm.
Được sản xuất bằng gỗ thông ghép thanh