Giá để đồ chơi

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : (D70 x C80 x S30)cm
- Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng
- Có bánh xe di chuyển