Quầy bán hàng hình L

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : (D120 x R70 x C66)cm
- Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng
- Có bánh xe di chuyển