Bộ giá, quầy bán hàng

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : Quầy:(D70 x R50 x C50)cm
     Giá : (D60 x C100 x S25)cm
- Được làm bằng gỗ thông ghép thanh, phủ bóng PU. Màu sắc đẹp, tươi sáng