Kệ 3 tầng 9 khoang

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : (D100 x C100 x S30)cm
- Được làm bằng gỗ thông ghép thanh, phủ bóng
- Có bánh xe di chuyển