Giá kệ 5 tầng

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : (D120 x C100 x S29)cm
- Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng
- Có bánh xe di chuyển