Giá đồ chơi 9 ô

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : (D120 x C90 x S30)cm
- Được làm bằng gỗ thông, phủ bóng
- Có bánh xe di chuyển