Mâm quay 9 con giống Composite

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT: Đường kính 200cm

- Khung sắt, con giống bằng Composite, mâm quay bằng Inox, ô che bạt.