Đu quay 4 con giống

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT: Đường kính 165cm

- Khung sắt, 4 con giống bằng composite, ô che bạt