Xích đu quả cầu

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT : (D170 x R150 x C170)cm
- Khung bằng thép ống, nan ghế bằng gỗ.