Nhà bóng cầu trượt 2

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT: ĐK 2,6 x C2,6 (m).

- Hình tròn có 1500 bóng, khung thép ống, sàn bằng tôn trải thảm, có mái che bằng dù 6 múi, cầu trượt bằng Composite, có thang leo và bảng ném bóng rổ.