Đu quay 4 máy bay

Thương hiệu :

Liên hệ

- KT: Đường kính 180cm

- Khung sắt, máy bay bằng composite, ô che bạt